Tidslinje for ligaslutspillet uden bilag

Hændelse / handlinger: Restriktioner / spilleregler samt eventuelt bilagshenvisninger:
18.09.2020 Umiddelbart efter pressemødet fra Statsministeriet overvejes aflysning af Ligaslutspillet, idet der om lørdagen er op til i alt 64 deltager i slutspillet fordelt på otte hold at otte personer inkl. én reserve og én holdleder pr. hold.

– Via adskillige telefonsamtaler med de deltagende klubber, nås der dog frem til en fælles løsning, der gør det muligt at gennemfører slutspillet i overensstemmelse med det ændrede forsamlingsforbud og gældende restriktioner generelt.

 

Forsamlingsforbuddet nedsættes fra 100 til 50 personer med virkning fra 19. september klokken 12.00.

– Restriktionerne vedrørende maksimalt antal tilstedeværende på 500 personer inkl. tilskuere er gælden.

– Tilskuerne skal i alt overvejende grad sidde ned på samme plads under hele arrangementet. Men kan forlade sin plads, for toiletbesøg eller indkøb i cafeteriet, eller for at forlade arrangementet.

– Spilleområdet og tilskuere arealet skal holdes tydeligt adskilt. Aktive i spilleområdet og tilskuere må på intet tidspunkt mikses.

19.09.2020 Ligaslutspillet starter klokken 12.00. Alle fire deltagende hold henholdsvis damer og herrer deltager med op til otte personer pr. hold. – I alt maksimalt 64 personer.

– Der findes en løsning, så der til enhver tid maksimalt er 48 aktive deltagere til stede i spilleområdet.

– Der bruges 24 baner ud af i alt 30 mulige.

– Overrækkelse af bronzemedaljerne kan ikke gennemføres primært pga. af afstandskravet på to meter. Dette annonceres kort efter dagens kampe (Som en generel information).

– Bronzemedaljerne udleveres i bookingen til de respektive hold.

Forsamlingsforbuddet på maksimalt 50 personer træder i kraft klokken 12.00
20.09.2020 Ligaslutspillet forsætter med 2×2 guldkampe. Der deltager nu i alt 4 hold. Henholdsvis to damehold og to herrehold med op til otte personer pr. hold. – I alt 32 personer inkl. én reserve og én holdleder pr. hold.

– Der bruges i alt 12 baner ud af 30 mulige.

– Anden kamp i herreligaen afsluttes efter blot fire serier til fordel for BK-Trekanten.

– Straks herefter ønsker vinderne i herreligaen at fejre Danmarksmesterskabet med øl i spilleområdet.

– På det tidspunkt er der forsat 2 serier tilbage af damernes anden kamp.

– Med henvisning til de gældende restriktioner og spillereglerne, meddeles det holdlederen for BK Trekantens herrehold, at der ikke må indtages alkohol i spilleområdet. Der henvises alternativt til cafeteriaområdet.

– Atleten udtrykker indirekte sin holdning til formands dømmekraft (holdningen udtrykkes i en samtale med andre end formand, men på en sådan måde, ar formanden ikke kan undgå at høre holdningerne)

– For at bakke deres damehold op, vælger herreholdet fra BK Trekanten i stedet for at stille sig umiddelbart bag damekampen i spilleområdet, hvilket er i strid med spillereglerne og ikke mindst de gældende restriktioner, herunder afstandskravet.

  • de gældende restriktioner, skal spilleområdet og tilskuere arealet, cafeteria/serveringsområdet holdes tydeligt adskilt.
  • de gældende restriktioner, må aktive atleter og tilskuere til den sportslige aktivitet ikke ”blandes” / Tilskuere skal i al væsentlighed være siddende under hele arrangementet og må kun opholde sig i et dertil afmærket område for tilskuere.
  • Jf. spillereglerne må ”kun” aktive atleter befinde sig i spille området.
  • Jf. spillereglerne må der ikke indtages alkohol i spilleområdet.
20.09.2020 Medaljerne udleveres til respektive holdledere med besked om, at medaljeceremonien gennemføres uden en egentlige overrækkelse af medaljerne.

– Umiddelbart før den tilpassede overrækkelse af medaljerne råber atleten fra BK Trekanten fra spilleområdet: ”at forbunds-formanden er dum, uduelig og inkompetent og ikke vil tillade, at der drikkes øl i centeret. Kom lad os skride”.

– Det er derfor ikke længere muligt at gennemfører den, i forhold til gældende restriktioner, tilpassede medaljecermoni.

– Det vurderes cirka 40 personer er tilstedet i centret under denne ytring

Overrækkelse af guld- og sølvmedaljer kan ikke gennemføres primært pga. af det generelle afstandskrav på to meter.
20.09.2020 Efter afslutning af ligaslutspillet forlader formanden centret samme med to medlemmer af DM-udvalg.

– På parkeringspladsen overfor centret kommenterer atleten endnu engang formandens inkompetence og uduelighed. Dog på en mere direkte måde end tidligere.

– De to medlemmer af DM-udvalget og formanden vælger ikke at indleder en dialog med den pågældende atleter, da tonen er konfrontorisk og truende. Parkeringspladsen forlades derfor hurtigt.

Opslag på privat Facebookprofil

Bilag 0 – Kopi af opslag på privat Facebookprofil

21.09.2020 Efter flere overvejelser sender formanden en mail til næstformand i BK Trekanten.

– Mailen sendes 11:04 og beskriver generelt to episoder/oplevelser fra slutspillet som formanden ønsker at drøfte med næstformanden i BK Trekanten, herunder oplevelse med den aktuelle atlet.

– Mailen sendes jf. en tidligere aftale om at indlede en dialog om løsning af konflikter.

Bilag 1 – mail af 21.09.2020 klokken 11:04
21.09.2020 Opslag på Facebook, hvor atleten i en tråd gør sin holdningen klar i forhold til håndteringen af afslutningen af ligaslutspillet.

– Dialog med næstformanden fra BK Trekanten, hvori opfattelsen af opslagets indhold klart tilkendegives, heri hvilken reaktion indholdet umiddelbart fremkalder af reaktion hos formanden (anmeldelse af trusler)

– Efter en dialog, hvor BK Trekantens næstformand tilkendegiver, at man i klubben vil tage en samtale med atleten, meddeles det, at påtænkte reaktioner/handlinger på baggrund af opslaget og hændelsesforløbet særligt under ligaslutspilles anden dag, afventer en tilbagemelding fra BK Trekanten.

Bilag 2 – tråd fra Facebook 21.09.2020

Bilag 3 – Dialog mellem formanden og næstformand fra BK Trekanten via Messenger.

 

22.09.2020 Bestyrelsen orienteres om episoden under Ligaslutspillet og de efterfølgende opslag på Facebook. Bilag 4 – mail af 22.09.2020 klokken 00:03

 

02.10.2020 Svar fra BK Trekanten v/næstformanden modtages.

– Svar på mail af 21.09.2020 (Bilag 1) samt opfølgning dialog via Messenger (bilag 3).

I medsendte dokument fremhæver klubben, at atleten på intet tidspunkt har brudt klubbens Code of Conduct.

Bilag 5 – mail af 02.10.2020 klokken 09:58

Bilag 5a – vedhæftet dokument til bilag 5

 

03.10.2020 Ordinært planlagt bestyrelsesmøde 3. oktober 2020. Episoden behandles af bestyrelsen. Jf. bestyrelsens forretningsorden § 7, stk. 5, behandles episoden uden for referat.

– Partsindlæg fra BK Trekanten gennemgås og drøftes og formanden bliver bedt om at gennemgå episoden som oplevet.

– Bestyrelsen beslutter at arbejde på en løsning via et mæglingsmøde, som kort drøftet i dialogen mellem formanden og næstformanden fra BK Trekanten (bilag 3)

05.10.2020 Korrespondance med DIF via kontaktperson indledes for planlægning af et mæglingsmøde.

– Mailen indeholder ikke oplysninger om sagsfakta eller personidentificerbare data

Bilag 6 – mail af 05.10.2020 klokken 18:21

 

07.10.2020 Svar fra DIF på henvendelse fra af 05.10.2020 (bilag 6)

– Der bedes om yderligere oplysninger

Bilag 7 – mail af 07.10.2020 klokken 18:21

 

09.10.2020 Mail fra BK Trekanten

– Spørgsmål til svar på brev af 02.10.2020 (bilag 5)

Bilag 8 – mail af 09.10.2020 klokken 08:03
12.10.2020 Svar på mail fra DIF

– Svar på mail af 07.10.2020 (bilag 7). Præcisering af DIF’s mulighed for at drive processen ved et mæglingsmøde

Bilag 9 – mail af 12.10.2020 klokken 22.09
15.10.2020 Mail fra BK Trekanten

– Henleder opmærksomheden på mail af 09.10.2020 (bilag 8) samt et generelt svar på status.

Bilag 10 – mail af 15.10.2020 klokken 08:26
16.10.2020 Mail fra BK Trekanten. Opfølgning på mail af 15.10.2020 (bilag 10)

– Det oplyses, at BK Trekanten har været i kontakt med TD. Der oplyser at sagen her er et forbundsanliggende.

Bilag 11 – mail af 16.10.2020 klokken 10:52
16.10.2020 Mail til BK Trekanten med svar mail af 09.10.2020 (bilag 8) og mail af 15.10.2020 (bilag 11)

– Det oplyses at bestyrelsen ønsker at finde en holdbar løsning samt at man er i dialog med DIF om mulighederne.

– Det oplyses at der ikke er truffet beslutning om noget som helst og at det derfor er ”Business as usual”

Bilag 12 – mail af 16.10.2020 klokken 11:31

Bilag 12 a – vedhæftet svar

16.10.2020 Mail fra BK Trekanten, der i mailen under sig over, at man har valgt at bringe DIF ind i sagen, uden at have kontaktet modparten.

– Det fremhæves at man som klub har spillet med åbne kort.

Bilag 13 – mail af 16.10.2020 klokken 12:39
17.10.2020 Mail til BK Trekanten med forklaring om, hvorfor der søges hjælp fra DIF Bilag 14 – mail af 17.10,2020 klokken 20:01
22.10.2020 Mail fra DIF med svar på mail af 12.10.2020 (bilag 9)

– DIF meddeler, at man ikke råder over de rette kompetencer og derfor ikke kan være behjælpelig med et mæglingsmøde.

Bilag 15 – mail af 22.10.2020 klokken 15:34
03.11.2020 Mail fra BK Trekanten som opfølgning på tidligere korrespondance.

– Generelt status på forløb gennem oktober måned samt partsindlæg i forhold til dialog med atleten.

– Det oplyses, at BK Trekanten overfor atleten, har gjort det klart at sagen vil blive fulgt til dørs, samt at klubben finder det meget alvorligt, hvad atleten har haft forståelse for.

Bilag 16 – Mail af 03.11.2020 klokken 18:14
05.11.2020 Mail til mulig mægler med en ”føler” om, hvorvidt han kan og vil hjælp med en konfliktløsning via mægling.

– Hændelsen fra Ligaslutspillet gengives i generelle hovedpunkter. Der er i mail ikke nogen personidentificerbare data.

Bilag 17 – Mail af 05.11.2020 klokken 11:35
05.11.2020 Mail fra med mulig mægler med svar på mail af 05.11.2020 (bilag 17)

– Det meddeles i mail at man godt vil forsøge at konfliktmægling, men at gerne inden endelig tilsagn ønsker høre lidt nærmere.

Bilag 18 – Mail af 05.11.2020 klokken 14:47
05.11.2020. Mail dialog med mulig mægler for tidspunkt for samtale.

– Ender med aftalt telefonsamtale mandag den 07.11.2020 klokken 10.30 cirka.

Bilag 19 – Mail dialog med start 05.11.2020 klokken 15:31 til 15:42
19.11.2020 Mail dialog vedrørende et set up for et mæglingsmøde

– Det aftales af mægler kontakter næstformanden for BK Trekanten

Bilag 20 – Mail dialog start 19.11.2020 klokken 07:12 til 13:16
23.11.2020 Mail fra mulig mægler vedrørende processen for etablering af et mæglingsmøde.

– Næstformand fra BK Trekanten vil vende tilbage efter samtale med formand fra BK Trekanten og atleten.

Bilag 21 – Mail af 23.11.2020 kl. 10:22
27.11.2020 Mail med svar fra BK Trekanten

– Man ønsker fra BK Trekanten at sætte nogle ord og tanker på i en skrivelse, der er vedhæftet mailen

Bilag 22 – Mail af 27.11.2020 kl. 11:36

Bilag 22a – vedhæftet skrivelse

03.12.2020 Mail til BK Trekanten med svar på spørgsmål fra mail af 27.11.2020 (bilag 22 & 22a)

– I mailen svares der på de 6 spørgsmål, som BK Trekanten stiller i bilag 22a. Primært spørgsmål til sagsforløbet frem til 27. november 2020.

Et Corona tilfælde blandt deltagerne i et kommende mæglingsmøde betyder, at et mæglingsmøde i de kommende to til tre uger ikke er muligt.

Bilag 23 – Mail af 03.12.2020 kl. 00:16

07.12.2020 Mail fra mægler med forslag om møde set up

– Tre forslag til dato

– Forslag til mødested og mødedeltagere

Bilag 24 – Mail of 07.12.2020 kl. 15:05
07.12.2020 Mail dialog mellem mægler og formanden om forslået datoer for mæglingsmøde.

– Dialogen omfatter også bekymringer om, at både formand og næstformand kommer for områder, der er underlagt yderligere restriktioner.

Bilag 25 – Mail dialog med start 07-12-2020 klokken 15:05 til 15:56
09.12.2020 Mail fra mægler med opdatering vedrørende mødeplanlægning.

– BK Trekanten giver tilsagn til at søge en løsning via et mæglingsmøde.

– Deltagere i et kommende møde oplistes

– Trekanten vil fremsende en skriftlig opsummering af forløbet.

– Forslag til fem mulige mødedatoer.

– Forslag om at mødet bør afholdes inden 21. december

Bilag 26 – Mail af 09.12.2020 kl. 16:14
15.12.2020 Mail fra mægler. Dato forslag sendt til BK Trekanten.

– Afventer returmelding.

Bilag 27 – Mail dialogmed start 12.12.2020 kl. 18:33 til 15.12.2020 kl. 18:33
27.12.2020 Mail fra mægler vedrørende forslag til møde 12. januar 2021

– BK Trekanten oplyser, at atleten ikke kan den forslået dato og forslår den 14. januar 2021 som alternativ.

Bilag 28 – Mail af 27.12.2020 kl. 18:27
28.12.2020 Mail fra mægler vedrørende forslag til møde 14. januar 2021

– Formanden kan ikke 14. januar p.g.a. kursusaktiviteter til klokken 15.00

– Forslag til fire alternative datoer

Bilag 29 – Mail af 28.12.2020 kl. 09:25
03.01.2021 Mai fra formanden vedrørende mødedata

– Forslag til dato: 18. januar 2021

Bilag 30 – Mail af 03.01.2021 kl. 16:24
06.01.2021 Maildialog mellem mægler og næstformand fra BK Trekanten

– BK Trekanten forslå, at fastsættelse af ny mødedato p.t. afventer til efter den 17. januar, når ny status vedrørende forsamlingsforbud kendes

Nyt forsamlingsforbud på 5 personer samt nye restriktioner gældende fra 5. januar 2021.

Bilag 31 – Maildialog af 06.01.2021 fra kl. 20:39 til 21:53

 

17.01.2021 Maildialog mellem parterne og mægler

– Enighed om, at mæglingsmødet afventer til efter 7. februar, trods uheldigheden heraf.

– Enighed om, at hvis nuværende forsamlingsforbud forlænges efter 7. februar, så bør et digitalt møde overvejes, selvom dette en sådan løsning ikke vil være optimal.

Forsamlingsforbuddet på 5 personer m.v. forlænges foreløbig frem til 7. februar 2021.

Bilag 32 – maildialog af 17.01.2021 kl. 11:41 til 18.01.2021 kl 20:25

30-01-2021 Mail af mægler til parterne

– Da et fysisk møde ikke er muligt i februar, vil mægler i løbet de nærmeste dage ringe til parterne for drøftelse af brugen af et online-møde.

Forsamlingsforbuddet på 5 personer m.v. forlænges til 28. februar 2021.

Bilag 33 – Mail af 30.01.2021 kl 09.27

04-02-2021 Formanden for Kolding IF hovedforening til formanden for DBwF.

– Opfordring til at der findes en løsning.

– Betingelse herfor er, at politianmeldelse trækkes tilbage.

– Sker det ikke, vil formanden for DBwF modtage en stævning fra hovedforeningens advokat.

– Formanden for DBwF beder om at få det på skrift

– Formanden for hovedforeningen har ikke mandat fra sin bestyrelse til at sende noget på skrift. Har ”kun” mandat til ringe.

– Formanden for DBwF beder om at få tilsendt kontaktoplysninger

04-02-2021 Mail fra formanden for Kolding IF Hovedforening

– Kontaktoplysninger modtages

Bilag 34 – Mail af 04.02.2021 kl. 13:55
08-02-2021 Mail dialog hvor BK Trekanten meddeler, at de ikke længere ønsker at deltage i et mæglingsmøde.

– For Trekanten er løbet kørt. Det stopper her for BK Trekanten.

– På vegne af BK Trekanten vælger man at anskue det hele med andre tilgange og midler

Bilag 35 – Maildialog fra 30.01.2021 kl. 09:27 kl. 09:36 til 08.02.2021 kl. 11:29
11-02-2021 Mail dialog med advokat

 

Bilag 36 – Maildialog fra 11.02.2021 kl. 14:32 til 15.02.2021 kl. 09:25

Bilag 36a – brev til formanden for Kolding KIF’s hovedforening

19-02-2021 Dialog mellem advokater

– Bl.a. bekræftelse af, at der ikke indgives politianmeldelse

Bilag 37 – Maildialog fra 19.02.2021 kl. 13:06 til 26.02.2021 kl. 09:20
09-03-2021 BK Trekantens opslag i Facebook gruppen ”Bowling Forum Danmark Bilag 38